ESITTELY

Olen esittävän taiteen valosuunnittelija ja valotaiteilija. Valo on ilmaisuvälineeni ja usein teosteni sisällön lähtökohta. Uppoudun valon, varjon ja heijastusten tutkimiseen.

Olen työskennellyt neljän vuosikymmenen ajan esittävän taiteen valosuunnittelijana ja myös lavastajana. Olen suunnitellut satakunta valaistusta teatteriin, tanssiin ja oopperaan, niin kansallisille päänäyttämöille kuin vapaille ryhmille. Toimin tuntiopettajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, jonne olen kirjoittanut laajan oppimateriaalin esittävän taiteen valaistuksen historiasta.

Valotaideteokseni sijoittuvat ympäristötaiteen, tilataiteen ja valoveistosten genreihin. Luon elämyksellisiä ja meditatiivisia tiloja, joiden merkitykset avautuvat ja syntyvät katsojan oman kokemuksen kautta. Kulttuurisesti paikkasidonnainen lähtökohta on muodostanut monien julkisten teosteni pohjavireen. Käytän teoksissani innovatiivista ja energiatehokasta valaistustekniikkaa. Oman taiteellisen työni rinnalla olen myös suunnitellut ja kuratoinut useita ympäristötaidenäyttelyitä ja tapahtumia maaseutu- ja kaupunkiympäristöissä sekä toiminut taidekilpailujen tuomaristossa.

Valmistuin Teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2002, opiskeltuani aiemmin mm. Yale University School of Drama´ssa Connecticutissa.

Työskentelin valtion viisivuotisella taiteilija-apurahalla vuosina 2013 - 2017.

 

ABOUT ME

I am a light artist and lighting designer in performing arts. Light is my medium and often an essential content of my art works. I am absorbed in contemplating light, shadows and reflections.

My light art belongs to the genres of environmental art, installations and light sculptures. I create atmospheric, meditative spaces which offer the spectator an opportunity to create meanings through their own experience. Cultural site-specificity has featured many of my public art works. In my works I prefer to use innovative and energy efficient lighting technology. Beside my own artistic activity I have planned and curated several environmental art exhibitions in rural and urban spaces and also served in the juries of art competitions.

In the field of performing arts I have worked for four decades as a lighting designer and occasionally as a set designer. I have designed some hundred theatre, dance and opera works both on the national main stages and at the fringe. I teach lighting expression in the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki. I have written an ample teaching material about the lighting history in the performing arts.

I graduated as Master of Theatre arts in 2002 from the Theatre Academy of Finland. Other studies I carried out e.g. in the Yale School of Drama in Connecticut.

From 2013 to 2017 I worked with the support of a five year artist grant awarded by the Arts Promotion Center Finland.